Fundacja

Fundacja Instytut Bałkański powstała w celu wspierania międzynarodowej współpracy naukowej, edukacyjnej, oświatowej, kulturalnej i gospodarczej. Fundacja wspiera transfer osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej oraz udziela pomocy materialnej, finansowej uczniom, studentom, pracownikom naukowym a także instytucjom społecznym lub organizacjom pozarządowym w celu realizacji zadań związanych z rozwojem współpracy naukowej, edukacyjnej, oświatowej, kulturalnej i gospodarczej.

Szczegółowe zasady i warunki realizacji wyżej wymienionych celów określają regulaminy wewnętrzne Fundacji.

Fundacja Instytut Bałkański została zarejestrowana w dniu 10 marca 2015r, pod nr KRS 0000547224, przez VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.