Misja Fundacji Instytut Bałkański

 

Wpierać, kształtować, wyznaczać cele i je realizować dla wspólnej satysfakcji

 

 

Cel Fundacji Instytut Bałkański

 

Celem fundacji jest działanie na rzecz nauki i gospodarki poprzez:
a) Wspieranie krajowej i międzynarodowej współpracy naukowej, edukacyjnej, oświatowej, kulturalnej i gospodarczej.
b) Wspieranie transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej
c) Udzielanie pomocy materialnej, finansowej uczniom, studentom, pracownikom naukowym a także instytucjom społecznym lub organizacjom pozarządowym w celu realizacji zadań związanych z rozwojem współpracy naukowej, edukacyjnej, oświatowej, kulturalnej i
gospodarczej.

Fundacja Instytut Bałkański

PL- 20-022 Lublin, Konopnicka 9/2, www.balkaninstitute.pl, e-mail: office@balkaninstitute.pl

Tel.: +48 81 5326136, Cell.: +48 60 3364233, Fax: +48 81 5326136

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

KRS 0000547224, NIP 7123294474, Regon 360981246